سری FOODVER GEL

 ژل کیک امولسیفایر.


مزایا:
1.    حفظ تازگی و نرمی محصول.
2.    تاخیر در بیاتی.
3.    کاهش دانسیته خمیر.
4.    افزایش حجم محصول.
5.    ایجاد بافت یکدست با تخلخل یکنواخت
6.    کاهش میزان تخم مرغ مصرفی.
7.    افزایش قابلیت انعطاف پذیری.
8.    کاربرد همزمان مواد اولیه.


کاربرد:

انواع

کاربرد

*(بر اساس وزن خمیر)%  میزان مصرف

FOODVER CC

کلوچه­

9/0-85/0

FOODVER BC

بیسکویت

77/0-72/0

* میزان مصرف بهینه پس از انجام تست های کاربردی تعیین می گردد.

مدت زمان نگهداری:
6 ماه.

بسته بندی:
سطل 8 و 18 کیلوگرمی
کارتن 10 و 20 کیلوگرمی