سری FOODVER CR

کرم مغزی کیک و ویفر با طعم های شیری، وانیلی، کاکائو، پرتقالی، توت فرنگی و موزی

مزایا:
•    مغزی محصول.
کاربرد:

انواع

کاربرد

میزان مصرف

FOODVER CRW

ویفر

براساس فرمول مصرف کننده

FOODVER CRC

کیک

براساس فرمول مصرف کننده

مدت زمان نگهداری:
3 ماه.
بسته بندی:
سطل های 8 و 18 
کارتن 10 و 20 کیلوگرمی.