سری FOODVER C

سری FOODVER C  
امولسیفایری کلوچه و بیسکویت. کرم

مزایا:
•    حفظ تازگی و نرمی محصول.
•    تاخیر در بیاتی.
•    ایجاد بافت یکدست با تخلخل یکنواخت.
•    افزایش قابلیت انعطاف پذیری محصول.
•    کاربرد همزمان مواد اولیه.

کاربرد:

انواع

کاربرد

*(بر اساس وزن خمیر)%  میزان مصرف

FOODVER CC

کلوچه­

9/0-85/0

FOODVER BC

بیسکویت

77/0-72/0

* میزان مصرف بهینه پس از انجام تست¬های کاربردی تعیین می گردد.
مدت زمان نگهداری:
6 ماه.
 
بسته بندی:
سطل 8 و 18 کیلوگرمی
کارتن 10 و 20 کیلوگرمی