سری FOODVER BP- بیکینگ پودر

سری FOODVER BP
 
مزایا:
•    آزاد سازی و حفظ بیشتر گاز دی اکسید کربن 
•    توسعه شبکه گلوتنی
•    افزایش حجم محصول
•    بهبود بافت محصول

کاربرد:
انواع
کاربرد
FOODVER BP101
تک مرحله
قابل استفاده در انواع کیک و کلوچه
FOODVER BP110
دو مرحله
قابل استفاده در انواع کیک و کلوچه

 
 
 
 
 
 
 
*میزان مصرف بهینه پس از انجام تست های کاربردی تعیین می گردد .
مدت زمان نگهداری:
6 ماه.
بسته بندی:
کارتن 20 کیلوگرمی (حاوی 4 کیسه 5 کیلو گرمی)