تماس با ما

تلفن تماس: 05132404146-4-05132403291

پست الکترونیک : arnika.managingdirector@gmail.com

صندوق پستی: 91895/438

وب سایت : www.arnikamuralia.co

آدرس کارخانه:مشهد ، بزرگراه آسیایی ، چاهشک ،میدان اول سمت چپ ،باغبان ۴ پلاک ۱۱۰ 

تماس با ما